W latach 2015-2017 realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 1 581 996,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 553 698,81 zł

Projekt polega na wdrożeniu technologicznej innowacji w firmie, poprzez wykorzystanie w procesie produkcyjnym tworzywa WPC (Wood Plastics Composites) do wytwarzania wyrobów jednorazowych w postaci naczyń i sztućców oraz innych produktów jednorazowych. Tworzywo WPC charakteryzuje się cechami przyjaznymi dla środowiska naturalnego (w porównaniu z wykorzystywanym dotychczas polistyrenem), gdyż jest w 100% pochodzenia  naturalnego. Kompozyt drewno-tworzywo (WPC) zaliczany jest nie tylko do materiałów odnawialnych ale także do materiałów biodegradowalnych – spełnia najnowsze europejskie normy dotyczące kompostowalności oraz biodegradowalności: EN13432 oraz EN14995. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że wyżej wymieniona produkcja jest możliwa. Wysoce zaawansowane technologicznie tworzywo zapewni odpowiednie własności wytrzymałościowe produktu. Projekt bazuje na najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych przez wnioskodawcę.