W wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie i uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej wraz z automatyką przemysłową do produkcji, paletyzowania i pakowania sztućców jednorazowych, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w firmie : 

FAMEKS Jerzy Franek
43-440 Goleszów
ul. Fabryczna 6a

zostały wprowadzone :

1. Nowe produkty sztućców jednorazowych przeznaczonych do sztaplowania
2. Ulepszone usługi związane z automatyzacją procesu sztaplowania i pakowania sztućców jednorazowych